KJKP Rad najavio da će sudskim putem potražiti isplatu neisplaćenih računa

Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad pokrenulo je aktivnosti za pripremu tužbenih zahtjeva protiv korisnika (pravnih i fizičkih lica) koji nisu izmirili svoje obaveze.

Kako su saopštili iz ovog preduzeća, početak tuženja fizičkih lica za period neplaćenih računa od 1. januara do 31. decembra 2022. je 25. januar ove godine zbog čega pozivaj fizička i pravna lica, korisnike usluga redovnog odvoza otpada da svoje obaveze i dugovanja izmire u najkraćem roku kako ne bi bili utuženi za neplaćene račune, a čime će izbjeći dodatne troškove (troškove suda, zatezne kamate).

Provjeru svojih dugovanja za neizmirene obaveze korisnici usluga redovnog odvoza otpada mogu izvršiti:

  • Putem telefona: 033/658-038, lokal 219 (pravna lica) i 242 ili 235 (fizička lica);
  • Putem SMS poruke čiji je sadržaj šifra korisnika na broj 062/270-000;
  • Putem Viber Chatbota;
  • Na internet stranici: www.rad.com.ba;
  • Dolaskom u naplatne centre Rada u ulicama Paromlinska br. 57, Hamdije Čemerlića br. 25, Centar za komunalne usluge u ulici Envera Šehovića br. 14, Centar za komunalne usluge u ulici Dobrinjske bolnice br. 15, Centar za komunalne usluge u ulici Jošanička br. 80 (zgrada Općine Vogošća).

Zahvaljuju se korisnicima usluga odvoza otpada koji svoje obaveze izmiruju uredno kao i onima koji izmire svoje obaveze nakon objave ovog obavještenja, saopštili su iz KJKP Rad.

Radio AS