KJKP ViK: Neminovno je poskupljenje vode, još nije utvrđena nova cijena

Iz KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo su poručili da je neminovno poskupljenje njihovih usluga te su obrazložili zašto su tog stava.

Očitovanje ovog preduzeća smo tražili nakon što je kantonalni zastupnik SBiH-a Muamer Bandić ranije ove sedmice objavio da se namjerava da sve kategorije stanovništva plaćaju vodu u jednakoj cijeni od 1,08 KM po kubnom metru.

“Rast cijena usluga koje pruža ViK je neminovno, jer je trenutna cijena definitivno neodrživa i neekonomska te onemogućava da preduzeće posluje u skladu s potrebama građana”, uvjeravaju.

Kako su naglasili u ViK-u, poštujući Zakon o komunalnim djelatnostima, metodologiju o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, preporuku Ureda za reviziju institucija u FBiH, izvršili su kalkulaciju cijena vodnih usluga i pripremili prijedlog novog cjenovnika. Ukazali su da Nadzorni odbor nije odlučivao o prijedlogu cijene.

Napomenuli su da duži vremenski period govore o potrebi za korekcijama cijena vode, a da o tome u konačnici odlučuje Kanton Sarajevo kao osnivač. Istakli su zašto smatraju da je neminovan rast cijena.

“U prethodnom periodu došlo je do rasta troškova poslovanja preduzeća zbog rasta cijena troškova održavanja sistema, rasta cijena struje, nabavke materijala, rezervnih dijelova, radova i usluga za potrebe funkcionisanja vodovodnog i kanalizacionog sistema. Napominjemo, ne finansiramo se sredstvima iz budžeta Kantona Sarajevo, već isključivo svojim sredstvima, uglavnom od naplate računa za vodu i odvodnju”, naveli su u ViK-u.

Podsjećamo, kako je naveo zastupnik Bandić, postoje tri kategorije potrošača koje bi ubuduće plaćale vodu po istoj cijeni.

“Prva kategorija su oni koji troše do pet metara kubnih i trenutna cijena za njih je 0,70 KM. Druga kategorija su oni koji troše od pet do 30 metara kubnih i trenutna cijena za njih je 0,84 KM. Treća kategorija su oni s najvećom potrošnjom, više od 30 metara kubnih, i trenutna cijena za njih je 1,17 KM. ViK predlaže da se cijena vode izjednači za sve kategorije na 1,08 KM”, ukazao je.

Osim toga, Bandić tvrdi da se priprema poskupljenje odvoda otpadnih voda za 130 posto.

Radio AS