Komunalni radnici tvrde da je ministar Bošnjak samovoljno izmijenio ugovor, traže sjednicu Vlade KS

Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikata radnika komunalne privrede u FBiH, Kantonalni odbor Sarajevo, uspjeli su se 29. februara dogovoriti u vezi novog kolektivnog ugovora, odnosno novih prava i obaveza koji iz njega proističu. Međutim, ugovor još uvijek nije potpisan.

O tome da ugovor još uvijek potpisan obavijestili su iz sindikata.

“Usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora još uvijek nije potpisan, ni nakon intervencija Sindikata komunalne privrede upućenih Pregovaračkom timu Vlade Kantona Sarajevo. Predsjednik Sindikata komunalne privrede Kantona Sarajevo je kontaktirao Premijera Vlade Kantona Sarajevo koji je ostao začuđen zbog čega se odugovlači sa potpisivanjem usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora”, kažu komunalci u svom saopćenju.

Nakon intervencije premijera Uka, na njihovu adresu je stigao prijedlog ugovora koji, međutim, ne sadrži sve ono kako je ranije dogovoreno.

“Nakon intervencije premijera Uka iz kabineta Ministarstva komunalne privrede 29. marta nam je na prijedlog ministra Bošnjaka dostavljen prijedlog Kolektivnog ugovora kojim se umanjuju stečena prava radnika, a koji pri tom ni ne sadrži usaglašene odredbe Kolektivnog ugovora. Dakle, ministar Bošnjak je bez konsultacija sa Pregovaračkim timovima samovoljno izvršio korekcije članova u Kolektivnom ugovoru umanjivši stečena prava radnika komunalne privrede”, kažu iz sindikata komunalne privrede.

Stoga, Sindikat komunalne privrede Kantona Sarajevo zahtjeva od Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministarstva da hitno za narednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo dostave usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora od 29. februara te da se potpisivanje Kolektivnog ugovora organizuje u petak petog aprila.

Dodali su da sindikat komunalne privrede Kantona Sarajevo danas ima zakazanu hitnu sjednicu na kojoj će se razmatrati daljnje djelovanje ukoliko se Kolektivni ugovor ne potpiše u navedenom roku.

Radio AS