Koncentracije polena drveća i dalje rastu, date preporuke osjetljivim osobama

Rezultati kvalitativno-kvantitativne analize polena na području Kantona Sarajevo pokazuju da se koncentracija polena alergenih biljaka postepeno povećava.

U zraku je prisutan polen breze, graba, oraha, borova, topola, vrba i tise/čempresa.

“Tokom protekle sedmice konstatovana je srednja do umjereno niska koncentracija polena alergenih biljaka. Zabilježeno je povećano prisustvo polena borova, dok koncentracija polena breze opada. Važno je napomenuti da će koncentracije polena drveća još rasti s obzirom na trenutne vremenske prilike, kao i da će ga postepeno zamjeniti polen trava”, obrazloženo je u izvještaju o monitoringu polena koji je dostavljen Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iz Centra za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić. 

Mjerenja se vrše uz pomoć dva uređaja koji su instalirani na lokalitetima Pofalići i Stari Grad. 

Zbog povećane koncentracije polena u zraku, ali i trenutnih klimatskih uslova koji pogoduju takvom stanju, preporučuje se osobama koje su alergične na polen drveća da izbjegavaju parkovske površine s drvenastim biljkama, kao i da svoje slobodno vrijeme maksimalno provode u okviru visokoplaninskih ekosistema, odnosno iznad gornje granice šume.

Osobe sa sezonskim rinitisom, odnosno peludnom groznicom trebaju se javiti ljekaru porodične medicine, u slučaju promjene kliničke slike.

Sve smjernice i preporuke osobama koje pate od alergija, kao i podaci o prisustvu polena dostupne su na linku.

Radio AS

Odgovori