Koordinacija sindikata SSS BiH KS traži da se jednokratna novčana pomoć isplati radnicima u KS

Koordinacija sindikata SSS BiH Kantona Sarajevo odlučila je da uputi otvoreno pismo premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti tražeći da Vlada KS građanima odgovori da li će jednokratna novčana pomoć biti isplaćena radnicima u Kantonu Sarajevo.

Ovo zahtijeva Koordinacija nakon što je Vlada Federacije BiH jučer donijela Odluku o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći prema kojoj se iz budžeta Federacije BiH izdvajaju sredstva u svrhu isplate jednokratne novčane pomoći zaposlenicima organa uprave i drugih organizacija.

Koordinacija sindikata ukazuje na neravnopravan položaj radnika u Kantonu Sarajevo i nezainteresovanost Vlade KS da se u ovim teškim vremenima ravnopravno podijeli breme posljedica trenutne krize u svijetu i ekonomskih poremećaja.

U vezi sa navedenim, Koordinacija sindikata javno postavlja pitanje premijeru i ministrima u Vladi KS da li to oni smatraju da radnici u Kantonu Sarajevo nisu pogođeni inflacijom i da njima Vlada Kantona Sarajevo ne treba isplatiti jednokratnu novčanu pomoć, saopštila je Koordinacija sindikata SSS BiH Kantona Sarajevo.

Radio AS