Korisnici bioničkih proteza posjetili Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom Harisom Vranićem je krajem prošle godine nabavilo doniralo pet bioničkih proteza i 15 odijela za neuromišićnu stimulaciju za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva ugostili su korisnike ovih pomagala Damira Vatreša i Almira Palasku, kako bi vidjeli njihov napredak i čuli njihova iskustva nakon nekoliko mjeseci korištenja.

Korisnik neuromodulacijskog odijela Palaska je istakao kako su on i odijelo tim i da je svaki mali napredak rezultat ogromnog truda i želje koje ulaže, dok je korisnik bioničke proteze naglasio da mu je ova proteza poboljšala kvalitet života i svakodnevne aktivnosti.

“Očekujem još više od ove umjetne inteligencije koja se nalazi u mojoj protezi, iako sam neke pokrete i radnje usavršio i u kraćem roku nego je to bilo predviđeno”, izjavio je Vatreš.

Ministar Vranić je ranije naglasio kako je ovo Ministarstvo prepoznalo potrebu za osnaživanjem projekata koji će unaprijediti kvalitet života osiguranicima, s posebnim fokusom na kategorije stanovništva koje su marginalizirane i dobijaju samo ono što im je zakonom određeno.

“Zadovoljstvo mi je najaviti da nastavljamo projekt nabavke bioničkih proteza i neuromišićnih odijela i u ovoj budžetskoj godini. Radujemo se i dalje slušati inspirativne priče njihovih korisnika”, izjavio je ministar.

Sredstva za nabavku ovih pomagala bila su previđena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Radio AS