Kralj Tvrtko opet je tema u Sarajevu: Gradsko vijeće danas o lokaciji spomenika

Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas će održati sjednicu na kojoj će se između ostalog ponovo raspravljati o odluci o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću.

Nakon što je, zbog brojnih neslaganja, lokacija na kojoj se trebao postaviti spomenik mijenjana nekoliko puta, gradske strukture vlasti su kao konačnu lokaciju odabrale park u sarajevskom naselju Pofalići.

Kada je utvrđena lokacija, prema procedurama i zakonu uslijedila je javna rasprava na kojoj su učestvovali predstavnici Općine Novo Sarajevo, Zavod za planiranje KS te klubovima vijećnika. Rasprava je trajala sedam dana, odnosno do 11. maja 2023. godine.

Tokom javne rasprave, predstavnici Grada Sarajevo su pojasnili kako je za spomenik predloženo nekoliko lokacija u užoj gradskoj jezgri, ali da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika za svaku lokaciju dala negativno mišljenje.

“Kako bi se ovaj projekat realizovao, razmatrane su adekvatne lokacije van zone Historijskog urbanog krajolika te smo se odlučili za najbolji mogući izvor lokacije u ovom trenutku, a to jen Pofalićima uz glavnu saobraćajnicu”, naveli su.

Ono što je zanimljivo, Grad Sarajevo ovu lokaciju za postavljanje spomenika smatra privremenom.

“Obzirom na prethodno navedeno, jasno je da su se desile opstrukcije od drugih nivoa na realizaciji ovog projekta. Grad Sarajevo predloženu lokaciju smatra privremenom te eć poduzeti napore da, kad se steknu mogućnosti, iznađe bolju lokaciju za predmetni spomenik”, zaključuje se.

Nakon provedene javne rasprave, vijećnici bi na današnjoj sjednici trebali potvrditi odluku o postavljanju spomenika u naselju Pofalići.

(Klix.ba)

Radio AS