Kratki spoj CPCD-a sa Duškom Jurišić i Admirom Katicom: Internet (ni)je javno mjesto

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) posvetio je majsko izdanje svog Kratkog spoja, temi “Internet (ni)je javno mjesto” i Nacrtu zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, a koji između ostalog obuhvata online sferu sa ciljem regulisanja širenja lažnih vijesti, na način da definiše djelovanje na internetu kao na javnom mjestu.

Prijedlog je naišao na različite medijske interpretacije. Oni koji ga zagovaraju tvrde da će to biti zakonsko rješenje koje će uvesti red u društvene mreže, dok dio stručne javnosti i nevladin sektor upozoravaju da je Nacrt nedorečen, da otvara prostor za cenzuru i predstavlja prvi korak ka sputavanju medija u ovom dijelu BiH, te da bi moglo doći do zloupotrebe po uzoru na antidemokratski zakon, koji dekriminalizacijom klevete nastoji usvojiti Narodna skupština Republike Srpske.

Direktorica CPCD-a Aida Daguda, tim povodom, razgovarala je sa zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duškom Jurišić i ministrom unutrašnjih poslova KS Admirom Katicom.

Ministar Katica je istakao da je u Kantonu Sarajevo propisan kao prekršaj, odnosno definirano kao javno mjesto, i djelovanje na internetu.

“Dakle, kada neko bude prijetio, nasilnički se ponašao na internetu, u budućnosti će moći biti prekršajno sankcinoniran, ako je to radio na području KS ili ako je posljedica nastupila na području našeg kantona”, kazao je Katica.

Online sfera, dodao je, je mjesto početka nasilja i već osjećamo ogromne posljedice. 

Po riječima Duške Jurišić, Prijedlog ima svoje pozitivne i negativne strane, te da je pohvalno što je MUP KS pokazalo raspoloženje da razgovara, kao i da mediji budu izdvojeni iz ovog zakona što je značajan korak.

“Nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na području KS, pokazuje koliko je važno regulisati i pitanje transparentnosti vlasništva nad online medijima. Tako bi se uredila i odgovornost za objave vijesti, komentara i drugih sadržaja jer imamo neuređen medijski prostor”, kazala je Jurišić.

Internet jeste javni, dodala je, ali nije javno mjesto poput ulica, trgova, parkova, izletišta, stadiona, dvorana i sl., i zato se ovim Zakonom kao javna mjesta ne mogu definirati mediji.

“Pitanje iznošenja i prenošenja lažnih vijesti putem online medija, portala i društvenih mreža trebalo bi riješiti posebnim zakonom, a ne Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira”, naglasila je Jurišić.

Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda upućen je na skupšinsku proceduru, nakon čega će uslijediti javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Radio AS