KS: Obezbijeđeni prehrambeno-higijenski paketi za pripadnike boračke populacije

Tragom dobre saradnje kroz prethodne godine, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve KS, i ove godine realizovat će podjelu paketa za pripadnike braniteljske populacije s područja Kantona Sarajevo.

Radi se o paketima sa prehrambeno-higijenskim artiklima, koji će biti isporučeni za šehidske porodice, ratne vojne invalide, te demobilisane branitelje koji ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći.

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović danas je povodom realizacije ovog projekta upriličio sastanak s vršiteljicom dužnosti direktora Direkcije za robne rezerve KS Kanitom Imamović-Gušić na kojem su dogovorene načelne aktivnosti, potrebne za nastavak saradnje.

“Mi smo veoma zadovoljni dosadašnjom saradnjom koju imamo sa Direkcijom za robne rezerve i raduje me što ćemo i ove godine biti u mogućnosti da osiguramo ovakav vid pomoći za pripadnike braniteljske populacije. Danas smo dogovorili nastavak aktivnosti koje će biti realizovane u skorijem periodu’’, naglasio je ovom prilikom ministar Osmanović.

Boračke organizacije s područja Kantona Sarajevo bit će uključene u ovaj projekt, kroz direktnu distribuciju paketa za svoje članstvo.

Ministarstvo za boračka pitanja KS nastavit će i dalje pomagati pripadnike boračkih kategorija na ovaj, ali i kroz druge oblike pružanja konkretne pomoći i podrške.

Radio AS