KS: Obezbijeđeno 2.500 paketa pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u koordinaciji sa Direkcijom za robne rezerve KS, osiguralo je pomoć najugroženijim kategorijama građana Kantona Sarajevo.

Usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, a u cilju potpore najugroženijima, vrši se dodjela 2.500 paketa sa osnovnim životnim namirnicama.

Paketi pomoći se dodjeljuju korisnicima stalne novčane pomoći, toplog obroka i tuđe njege i pomoći, koji se nalaze na evidenciji službi socijalne zaštite, u okviru Kantonalne javne ustanove “Centar za socijalni rad”.

Dodjela se realizuje u saradnji s javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo, humanitarnim organizacijama Caritas Sarajevo i Crveni križ KS te Civilnom zaštitom.

Kako je najavljeno, Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti podržavati one kojima je pomoć potrebna.

Radio AS