KS: Potpisan Protokol o saradnji sa SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i J.U. Centar za socijalni rad Sarajevo potpisali su sa SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini Protokol o saradnji s ciljem jačanja međusobne saradnje.

Jedan od glavnih ciljeva jeste povećanje iznosa naknade za smještaj i brigu djece iz Kantona Sarajevo.

“Drago nam što je resorno ministarstvo pronašlo način kako da unaprijedi usluge u programima SOS Dječijih sela u BiH. Smatram da su SOS Dječija sela u BiH jedan od bitnijih aktera u pružanju usluga za djecu bez roditeljskog staranja, kako za djecu iz Kantona Sarajevo, tako i sve njih iz cijele BiH. Ovim protoklom dodatno razvijamo saradnju u oblasti hraniteljstva, provedbe deinstitucionalizacije i razvoja inovativnih usluga koje prate potrebe korisnika kako u zajednici tako i u samom sistemu socijalne zaštite”, rekla je resorna ministrica Enda Pavić Pečenković.

U cilju pružanja kvalitetnije brige djeci i mladima bez roditeljskog staranja, SOS Dječija sela u BiH nastavljaju jačati saradnju s partnerima u oblasti alternativne brige i podrške socijalno ugroženim porodicama.

“Svakom djetetu je potrebno jednako pravo na adekvatnu brigu, individualan i profesionalan pristup koji možemo implementirati samo ukoliko imamo potrebnu podršku partnera i dovoljne naknade. Zajednički cilj potpisivanja Protokola je saradnja u cilju osiguravanja najboljeg interesa djece i mladih bez roditeljskog staranja, a koja podrazumijeva ne samo pružanje kvalitetne alternativne brige, nego i preveniranje izdvajanja djece iz porodica. Važno nam je imati partnere koji razumiju sve bitne procese na putu ka jačanju socijalnog sistema i zajednice, a to sigurno jesu Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Kantonalni centar za socijalni rad”, izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

Radio AS