KS: Uplaćene tromjesečne subvencije za grijanje socijalno ugroženim stanovnicima

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da su danas uplaćena novčana sredstva za subvencioniranje troškova grijanja za 1.148 korisnika ovog prava u Kantonu Sarajevo.

Radi se o socijalno ugroženim stanovnicima koji su pravo na ovu subvenciju ostvarili putem KJU “Centar za socijalni rad”.

Sredstva su uplaćena za mjesece januar, februar i mart tekuće godine u ukupnom iznosu od 343.100 KM.

Subvencije za grijanje na čvrsto gorivo uplaćene su na tekuće račune korisnika, dok su subvencije za grijanje na električnu energiju, centralno grijanje i gas uplaćene na račune JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Elektrodistribucija Sarajevo, KJKP “Toplane-Sarajevo” i “Sarajevogas”.

Radio AS