KUCZ KS: Uručena nova oprema Službi za zaštitu od požara Općine Vogošća

Danas je u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća uprličena primopredaja mašina i opreme koju Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (KUZC KS) nabavila za potrebe Službe za zaštitu od požara Općine Vogošća.

Radi se o kombiniranoj radnoj mašini, kao i kombiniranom bager-skip JCB za jedinicu za asanaciju terena i USAR jedinicu, šumskom vozilu s visokotlačnim modulom i dronu za Službu spašavanja i izviđanje velikih požara.

“Kantonalna uprava civilne zaštite kontinuirano nastavlja da jača sistem zaštite i spašavanja ljudi, te materijalnih dobara u Kantonu Sarajevo. Naša primarna opredijeljenost jeste jačanje općinskih struktura civilne zaštite koje predstavljaju prvi odgovor na sve izazove koji se mogu pojaviti”, kazao je ovom prilikom direktor KUZC KS Dženan Brkanić.  

Osim direktora Brkanića, primopredaji je prisustvovao i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Radio AS