Likovni radovi učenika povodom Dana nezavisnosti BiH krase izloge u općini Centar

Općina Centar Sarajevo je u saradnji sa JU „Centar kulture i mladih“ i osnovnim školama iz Centra povodom 30 godina od proglašenja nezavisnosti BiH inicirala izradu likovnih radova na temu „Dan nezavisnosti“.

Učenici prvih razreda svih 12 osnovnih škola iz općine Centar su uzeli učešće u ovoj aktivnosti kao znak podrške i vlastitog doprinosa obilježavanju Dana nezavisnosti.

Radovi prvačića su postavljeni u izloge svih privrednih subjekata sa područja općine Centar.

Radio AS