Mališani vrtića “Ribica” od danas imaju bolje uslove za igru i učenje

Nasmijana dječija lica, igra i pjesma obilježili su današnji zvanični završetak radova za povećanje energijske efikasnosti na objektu vrtića „Ribica“ u Hadžićima.

Radovi, koji su izvedeni u okviru projekta „Energijska efikasnost u javnim objektima Kantonu Sarajevo”, obuhvatili su termoizolaciju fasade objekta, djelimičnu popravku ravnog krova, radove na mašinskim instalacijama (ugradnja razvodnog ormara i automatske regulacije, ugradnja termostatskih ventila na postojećim radijatorima), limarske i gromobranske radove, ugradnju LED sijalica, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta, u ukupnoj vrijednosti od oko 110 hiljada KM.

Otkrivanju table s nazivom finansijera i prijatelja projekta prisustvovali su ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i ministrica za odgoj i obrazovanja Naida Hota-Muminović.

Prilikom posjete vrtiću Ribica, ministar Hadžiahmetović je izjavio da je Vlada KS, uz podršku partnera iz Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ostvarila značajan napredak u implemetaciji projekata iz oblasti energijske efikasnosti i poboljšanja kvalitete zraka u KS. 

„Raduje me činjenica da zbog uspješne i efikasne implementacije projekta mnoge škole i vrtići u cijelom Kantonu ovu zimu dočekuju u toplijem i ljepšem ambijentu. Pored toga, radovi povećanja energijske efikasnosti doprinijet će značajnoj uštedi energije, a taj novac će obrazovne institucije moći usmjeriti na poboljšanje drugih uslova koji su od značaja za osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa“, izjavio je ministar Hadžiahmetović.

Ministrica Hota-Muminović je navela da su kroz dva zadnja budžeta Kantona povećana ulaganja u sve što čini odgojno-obrazovni proces i ambijent u školama.

“Veoma je značajno što smo i u drugim resorima prepoznali značaj obrazovanja, tako kroz Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša imamo stavke utopljavanja objekata. To su veliki generacijski projekti, koji poboljšavaju ambijent za odgojno-obrazovni proces. I u narednom periodu ćemo kreirati budžete tako da interresorno pristupamo onoj djelatnosti koja je od posebnog značaja za Kanton Sarajevo, samim tim i za Bosnu i Hercegovinu, a to je obrazovanje“, izjavila je ministrica Hota-Muminović. 

Finansiranje projekta „Energijska efikasnost u javnim objektima KS” osigurano je iz kreditnih sredstava EBRD-a u iznosu od osam miliona eura, dok je Evropska unija osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona eura.

Mališani koji pohađaju ovu javnu predškolsku ustanovu danas su pripremili i prigodan program.

Radio AS