Milan Mioković izabran za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja KS

Na trećoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, za vršioca dužnosti generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo izrabran je specijalista porodične medicine doktor Milan Mioković.

Na prijedlog Upravnog odbora, mandat imenovanog bi trajao najduže šest mjeseci počevši od 16.3.2024. godine ili do izbora i imenovanja Generalnog direktora Ustanove putem Javnog oglasa.

Dr. Mioković rođen je u Sarajevu 17.7.1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine.

Godine 1992. zasniva radni odnos u Domu zdravlja “Omer Maslić” Sarajevo. Tokom rata u BiH radio je kao ljekar u Armiji Bosne i Hercegovine. Specijalizaciju iz porodične/obiteljske medicine dobija u septembru 1999. godine, istu završava u predviđenom roku u septembru 2002. godine.

Za potpredsjednika Ljekarske komore Kantona Sarajevo izabran je 2014. godine.

Od 18.8.2011. godine obavljao je funkciju generalnog direktora JU DZKS i ostao na toj funkciji do 17.4.2013.godine. Magistarski rad uspješno je odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te stekao zvanje magistra medicinskih nauka.

Edukaciju iz menadžmenta, napredni nivo SHCE-3 za top menadžment završio je 2018. godine.

Nakon što je prijedlog kandidata za vršioca dužnosti generalnog direktora jednoglasno usvojen od strane Upravnog odbora, isti se dostavlja Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo na saglasnost ministra Enisa Hasanovića.

Podsjetit ćemo, Abel Baltić je 23. februara podnio ostavku na mjesto direktora JU Dom zdravlja KS, a njegova odluka je uslijedila nakon što je kantonalna vlada prethodno smijenila Upravni odbor Doma zdravlja na čijem je čelu bio Ademir Spahić.

(Klix.ba)

Radio AS