Ministar Bošnjak: Radnici u komunalnoj privredi će dobiti povišice, Sindikat ne treba zbunjivati javnost

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, građenja i zaštite okoliša KS Bojan Bošnjak javnosti je uputio demanti i pojašnjenje vezano uz današnje obraćanje Sindikata komunalne privrede, a koje se odnosi na pregovore o novom kolektivnom ugovoru radnika u komunalnoj privredi.

“Današnji istupi sindikata su generalno nejasni, osobito u dijelu koji se odnosi na usaglašavanje teksta kolektivnog ugovora. Ovo ministarstvo i Vlada KS stoje iza svojih riječi i dogovora koji su postignuti. Niko ništa samovoljno nije radio, pogotovo ne vezano za prava radnika koja se neće, niti mogu umanjivati. Kako je navedeno, problematičnim se ispostavila moja komunikacija sa članovima pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo koji su rekli da se slažu sa onim što ja usaglasim sa sindikatima”, navodi ministar Bošnjak u svom saopštenju.

Nadalje je pojasnio na koji način je pregledan tekst ugovora koji je sindikat dostavio.

“Mi smo pregledali tekst ugovora dostavljen od strane Sindikata. Fokus je na tri dijela ugovora, prvi da se 100 KM koje su uplaćivani radnicima prošle godine od ove godine ugrade u bod i koeficijent na osnovicu njihove plate. Drugi je zahtjev da se se na taj novi bod doda još 100 KM kao pomoć za ovu godinu i treći zahtjev je bio da se umjesto tri prosječne plaće otpremnina poveća na pet prosječnih plata. Mi smo te zahtjeve prihvatili, s tim da tražena pomoć od 100 KM u ovoj godini bude u iznosu od 80 KM, a naredne da to iznosi 100 KM”, objašnjava.

Navodi i kako je taj prijedlog upućen Sindikatu.

“Mi smo taj prijedlog uputili Sindikatu na usaglašavanje te nam je rečeno da ćemo do ponedjeljka, tj. do danas dobiti odgovor. Međutim danas nije bilo njihovog zvaničnog odgovora, nego su svoj stav iznijeli preko portala. Dakle, u poslovnim svijetu korespondencije se trebaju voditi direktno i lično a ne preko medija, pogotovo kada je u pitanju tehnička stvar kao što je definisanje rečeničnih konstrukcija nekog ugovora.

Napominjem da nikakva samoinicijativna odluka nije donesena, da je akt u fazi usaglašavanja i pregovaranja o samom tekstu a na temelju onoga što je dogovoreno i usaglašeno s obje strane, strane Sindikata i strane pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo”, pojasnio je ministar Bojan Bošnjak.

Radio AS