Ministar Osmanović najavio kupovinu još 16 stanova za pripadnike braniteljske kategorije

U skladu sa važećim propisima i zakonima za dodjelu stana u vlasništvo, te u skladu sa pristiglim zahtjevima koji ispunjavaju uslove za njihovu dodjelu, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pokrenulo je proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu 16 stambenih jedinica za pripadnike braniteljske kategorije koji su ostvarili ovo pravo. 

Riječ je o novim zahtjevima koji su podnijeti u tekućoj godini, a po okončanju procedure izbora krenut će se u realizaciju projekta s krajnjim korisnicima. 

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović istakao je kako se sada kontinuirano rješavaju zahtjevi koji pristižu.

“Do sada smo zaprimili oko 50 novih zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvo, od kojih je njih 16 bilo potpuno, odnosno podnosioci zahtjeva su ispunjavali zakonom predviđene uvjete. Kako smo već ranije rekli, ukinute su dosadašnje liste čekanja i s ponosom možemo reći da pristigle zahtjeve rješavamo u najbržem mogućem roku. Po zavšetku procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača i kupovinom novih stanova rješavamo stambeno pitanje za 16 porodica iz reda braniteljske populacije”, kazao je ministar Osmanović.

Kupovinom novih 16 stambenih jedinica, nastavlja se proces dodjele stanova za pripadnike braniteljske populacije, a nakon što je prethodno riješeno stambeno pitanje za njih 198, ukinute su dugogodišnje liste čekanja.

Radio AS