Ministar Vranić parafirao kolektivne ugovore sa sindikatima

Potpisan je kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima u Kantonu Sarajevo, a što će značiti povećanje stanice, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Kantonalni ministar zdravstva Hari Vranić potpisao je kolektivni ugovor sa predstavnicima Sindikata doktora medicine i stomatologije, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara i Sindikata radnika u zdravstvu.

Kolektivne ugovorima su određena, kako je navedeno, prava i obaveze iz rada i po osnovu rada radnika uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, čiji su osnivači kanton, jedan ili više kantona i Federacija Bosne i Hercegovine ili se finansiraju potpuno ili djelimično iz sredstava nadležnih organa Kantona Sarajevo zajedno.

Predviđeno je povećanje satnice sa 2,60 KM na 2,76 KM u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, kao i svih koeficijenata. Ministar Vranić se zahvalio sindikatima i pregovaračkom timu kantonalne vlade na kvalitetnom dijalogu.

“Drago mi je da smo uspjeli usaglasiti stavove i dogovoriti se, a nadam se da će se ovim ugovorima stvoriti dobre pretpostavke za buduću saradnju između svih sindikata u zdravstvenom sistemu i vlade”, rekao je Vranić.

Ovi kolektivni ugovori se zaključuju u trajanju od dvije godine, s tim da će se isti primjenjivati do zaključenja novih kolektivnih ugovora, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS