Ministarsto privrede KS traži uklađivanje entitetskih zakona o vodama

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nastavilo je s aktivnostima neophodnim za donošenje privremene ili konačne odluke o zaštiti izvorišta za piće Sarajevsko polje.

Nakon što je već upućena inicijativa Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izmjenu i dopunu Pravilnika iz 2012. godine, Vlada KS i ovo kantonalno ministarstvo uputili su Vladi FBiH, odnosno resornom federalnom ministarstvu, inicijativu za usaglašavanje odredbi entiteskih zakona o vodama, kao i inicijativu za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Sarajevsko polje.

“Ministarstvo privrede pripremilo je Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta koji je Vlada usvojila i koji je upućen u skupštinsku proceduru. Uporedo s tim, provodimo aktivnosti koje je naložila stručna komisija kao prioritene prije samog donošenja Privremene odluke, a one se odnose na izmjene Pravilnika iz 2012. godine, kao i usaglašavanje entitetskih zakona o vodama, što je osnovni uvjet da se donese stalna Odluka o zaštiti izvorišta, te da se omogući zaštita izvorišta na cijelom slivu”, pojasnio je ministar privrede Adnan Delić svrhu ovih inicijativa.

Podsjetio je i da je neophodno usaglašavanje entitetskih zakona o vodama, što će omogućiti zaštitu cijelog riječnog sliva na teritoriji oba entiteta, ali i konačno donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje.

“Ukoliko enitetske vlade usklade sporne zakonske odredbe, to će omogućiti donošenje stalne Odluke o zaštiti cijelog izvorišta što će Privremenu odluku Kantona Sarajevo staviti van snage. Mi bismo konačno, prvi put od 1987. godine, imali Odluku o zaštiti izvorišta na cijelom riječnom slivu. Ovo je naš krucijalni interes i čvrsto vjerujemo da će entitetske vlade naći način da krenemo u dugoročno rješavanje problema zaštite izvorišta i samim tim obezbjeđenja pitkom vodom svih naših stanovnika, u oba entiteta”, dodao je ministar.

Odluka iz 1987. godine postala je nevažeća od donošenja novog Zakona o vodama FBiH 2006. godine, te je neophodno da se ovo pitanje riješi kako u skoroj budućnosti ne bi došli u situaciju da više  ne bude ni izvorišta koje će trebati štititi – saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Radio AS