Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo izdvaja 1,5 milion KM za filmsku industriju

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je na svojoj web stranici Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za filmsku industriju za 2023. godinu.

Poticaji se dodjeljuju za ulaganja u proizvodnju filmskog djela u Kantonu Sarajevo, u cilju poticanja filmskog stvaralaštva i distribucije istog, stvaranja povoljnih uslova za razvoj struke i projekata iz područja filmske djelatnosti, kao i promocije kulturnih proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo kao produkcijske lokacije.

Poticaji u skladu s Uredbom o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku produkciju dodjeljuju se kao bespovratna sredstva u iznosu 30 posto prihvatljivih i opravdanih troškova utrošenih za proizvodnju audiovizualnog djela na teritoriji Kantona Sarajevo nastali u toku tekuće fiskalne godine.

Javni poziv navodi da poticaji za pojedinačno audiovizualno djelo ne mogu iznositi više od 600.000 KM, osim u slučaju audiovizualnog djela koje je od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo i zbog toga je predmet posebne odluke o maksimalnim prihvatljivim troškovima.

Ukupan iznos Poticajnih sredstava za filmsku djelatnost u 2023. godini predviđen Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2023. godinu je 1.500.000 KM .

Uslove i ostale detalje potrebne za prijavu na javni poziv možete pronaći na sljedećem linku.

Radio AS