Ministarstvo kulture i sporta KS: Za kapitalne projekte oko 12 miliona KM u ovoj godini

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. godinu planirani su kapitalni projekti iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta KS. Ukupna vrijednost ovih projekata koja će biti realizovana iznosi 11.940.000 KM.

Ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda jučer je na konferenciji za medije povodom predstavljanja projekata podsjetio i na značajne projekte koji su urađeni u protekloj godini.

“Povećane su plate svim uposlenicima u ustanovama kulture, kreirali smo lex specialis Zakon o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture u BiH, zakon o sportu će uskoro biti u razmatranju, kao i zakon i strategija kulture”, kazao je ministar Magoda.

Istakao je kako je ponosan na odluku Vlade KS da se usvoji rekordan iznos od 12 miliona KM za infrastrukturu u kulturi i sportu.

Od navedenog iznosa sredstva od 4.300.000 KM su planirana za kapitalne projekte iz oblasti kulture, a iznos od 6.640.000 KM za kapitalne projekte iz oblasti sporta.

Za nabavku audio-vizuelne opreme za četiri sarajevska pozorišta planiran je iznos od milion KM.

“Kao što je ranije najavljeno planirana je realizacija sanacije i rekonstrukcije fasade zgrade Narodnog pozorišta Sarajevo u iznosu od 1.200.000 KM. Također za restauraciju Historijskog muzeja BiH planirano je 1.700.000 KM. U saradnji sa Općinom Stari Grad bit će uspostavljena galerija Berber, za čiju realizaciju je planirano dodatnih 600.000 KM”, poručio je ministar Magoda.

Od kapitalnih projekata u sportu, ministar Magoda je izdvojio projekt izgradnje južne tribine na stadonu Grbavica u iznosu od 4.700.000 KM, a iznos od 240.000 KM za projekt zamjene umjetne trave i rasvjetnih tijela na pomoćnim terenima na stadionu “Asim Ferhtović Hase”.

“Izdvojit ćemo 500.000 KM za izgradnju velikog terena i tribina u obuhvatu Poslovno-sportskog centra u Trnovo, što će doprinijeti razvoju sporta, ali i turizma i privrede. Siguran sam da će sportski klubovi i reprezentacije svoje pripreme obavljati upravo na ovom području u koje smo i u prethodnoj godini uložili 400.000 KM”, kazao je Magoda.

Također, projekti koje je Vlada KS odobrila su i projekt ugradnje solarne fotonaponske elektrane na sportskoj dvorani “Goran Čengić” na Grbavici (500.000 KM), te projekt sanacije postojećeg krova i sanacija svlačionica sportske dvorane Ilidža “Sabit Hadžić” (400.000 KM).

Po 300.000 KM planirano je za projekt rekonstrukcije nogometnog terena, postavljanje vještačke trave i drenažnog sistema na terenu nogometnog stadiona “Hakija Mršo” i projekt uređenja, opremanja i stavljanja u funkciju muzejsko-galerijskog prostora u okviru sportsko-rekreacionog centra Banovac.

Radio AS