Ministarstvo privrede KS objavilo javni poziv za unapređenje lovstva

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS raspisalo je javni poziv za prijem projekata koji imaju za cilj razvoj i unapređenje lovstva.

U ovogodišjeg budžeta KS za ovu oblast, pod stavkom „Izrada lovno privrednih osnova“ planirana su sredstava u iznosu od 20.000 KM, od čega je 10.000 KM namjenskih i 10.000 KM budžetskih sredstava.

Dio, u iznosu od 8.000 KM za realizaciju ovog Programa čine i prenesena neutrošena sredstva iz prošle godina od naplaćenih godišnjih naknada za zakup sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo.

Korisnici sredstava iz ovog Programa su udruženja građana, lovačka društva koja gospodare lovištima na osnovu ugovora o zakupu, donesenih lovno gospodarskih osnova i godišnjih planova gospodarenja lovištima, na koje saglasnost daje Ministarstvo privrede, a koja su uplatila zakupninu za korištenje lovišta u 2022/2023 lovnoj godini. Osim lovačkih udruženja, korisnici sredstava su pravna i fizička lica kojima je medvjed pričinio štetu na imovini.

Sve informacije u vezi s javnim pozivom, kao i javni poziv i prateća dokumentacija, dostupni su na stranici Ministarstva privrede na ovom linku.

Radio AS