Ministarstvo ustupilo nekretnine za otvaranje još dva mala porodična doma za djecu

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković potpisala je danas ugovor o davanju na korištenje nekretnina, u vlasništvu ovog ministarstva, za potrebe KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo.

Ugovor je s ministricom potpisala v.d. direktorice ove ustanove Samira Puzo.  

Radi se o kućama s dvorištem u Hrasnici, na području Općine Ilidža, i u Gornjoj Vogošći, koje su date na korištenje KJU “Dom za djecu  bez roditeljskog staranja”, radi otvaranja malih porodičnih domova.

Ovo su još dva porodična doma na području našeg kantona, gdje djeca žive u ambijentu koji je bliži porodičnom, a također imaju i servis za podršku porodicama i djeci.

Kako navodi ministrica Pečenković, ove aktivnosti će biti nastavljene u najboljem interesu djece i kao dio započetog procesa deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

Radio AS