Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS dostavilo nove preporuke školama

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavilo je svim osnovnim i srednjim školama 4. maja preporuke za rad sa učenicima i roditeljima učenika nakon tragičnog događaja u susjednoj Srbiji.

Danas je Ministarstvo dostavilo i dopunjene preporuke koje se odnose na postupanje u slučaju da učenik iznosi stavove ili prijeti da će oduzeti život sebi i/ili na neki način ugroziti druge osobe.

Kako se navodi u aktu odmah po saznanju da učenik prijeti ili na neki način izvijesti da će učiniti neku radnju na vlastitu štetu ili da će na neki način ugroziti druge osobe svi koji imaju to saznanje dužni u obavijestiti direktora koji zatim poziva roditelje učenika i nadležnu policijsku upravu.

“Učenik koji prijeti da će ugroziti svoj ili tuđi život na bilo koji način, odmah, bez odlaganja se šalje, u pratnji roditelja, na psihijatrijski pregled na Kliniku za psihijatriju, Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju KCUS-a. Škola je u obavezi napisati preporuku za pregled na Klinici uz kratko obrazloženje i opis ponašanja kao i razlog zašto se učenik upućuje na pregled na Kliniku za psihijatriju, Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju”, navedeno je.

Ako psihijatar procijeni da nije potrebno da dijete/učenik podršku dobije na Klinici, neophodno je osigurati stručnu podršku psihologa u školi te obavezno obavijestiti nadležne Centre za mentalno zdravlje.

Dalje je navedeno da ukoliko roditelj odbija saradnju na bilo koji način direktor škole je u obavezi da obavijesti nadležnu službu socijalne zaštite.

Radio AS