Ministarstvo zdravstva KS objavilo Javni poziv za dodjelu pet bioničkih proteza

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za dodjelu protetičkih sredstava u svrhu zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

U 2022. godini već je dodjeljeno pet mioelektrično kontroliranih i višestruko zglobnih ručnih proteza, kao i multiprocesorski kontrolisanih koljena/proteza.

Ove projekte je Ministarstvo pokrenulo zbog prepoznavanja potrebe za osnaživanjem projekata koji će unaprijediti kvalitet života osiguranicima, pogotovo kategorijama stanovništva koje su marginalizirane i dobijaju samo ono što im je zakonom određeno.

U Budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu obezbjeđena su sredstva u iznosu od 427.000 KM.
Na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, na https://mz.ks.gov.ba/node/8997 , mogu se pronaći svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za prijavu na ovaj Javni poziv.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Javnog poziva.

Radio AS