Ministarstvo zdravstva KS: Omogućeni senzori za oboljele od dijabetesa Tip 1

Na inicijativu i uz smjernice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo iz septembra prošle godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo usvojio je izmjene Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva kojom će se dobna granica za pravo na senzore za mjerenje šećera u krvi potpuno ukinuti, te će njih pravo imati svi oboljeli od dijabetesa Tip 1 u KS.

Na današnjoj sjednici, Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojila izmjene i dopune ove Uredbe. Senzori za mjerenje šećera u krvi dostupni su za sve oboljele od dijabetesa Tip 1 u KS.

“Nastavljamo sa koracima koji će poboljšati zdravstveni sistem u KS”, naglasio je ministar zdravstva KS, prof. dr. Haris Vranić.

Radio AS