Ministarstvo zdravstva KS opremilo laboratoriju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo opremilo je još jednu zdravstvenu ustanovu u Kantonu Sarajevo vrijednim uređajima.

Nabavljena su četiri nova analizatora za biohemijske i hematološke pretrage, kao i za pretrage urina u Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a.

Radi se o analizatorima visokog protoka uzoraka koji će znatno skratiti vrijeme od uzimanja uzorka do trenutka kad pacijent dobije nalaz. Ovo će smanjiti gužve, a pacijent će dobiti precizne i pouzdane rezultate.

Sredstva za ovu namjenu predviđena su u Budžetu Ministarstva zdravstva za 2022. godinu i iznose 219.960 KM. “Nastavljamo sa koracima koji će unaprijediti zdravstvene usluge i vratiti građanima povjerenje u zdravstveni sistem Kantona Sarajevo”, poručuju iz ovog resornog ministarstva.

Radio AS