Ministrica Pavić Pečenković održala sastanak s predstavnicima sindikata

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković i predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo održali su radni sastanak u prostorijama ministarstva.

Predstavnici Sindikata su upoznali ministricu s dosadašnjim radom i budućim djelovanjem s ciljem poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika u organima uprave u KS, kao i dosadašnjoj dobroj i konstruktivnoj saradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ministrica je izrazila spremnost i podržala nastojanja sindikata u vezi poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika u KS, te je naglasila da će i u narednom periodu nastojati održati dobru saradnju i komunikaciju sa Sindikatom.

Radio AS