MUP Kantona Sarajevo podržava uvođenje elektronske lične karte

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica uputio je dopis Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u kojem izražava punu podršku i spremnost na saradnju u procesu digitalne transformacije.

Riječ je o procesu digitalizacije u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, a posebno u korištenju elektronske lične karte putem digitalnog predstavljanja i digitalnog potpisivanja.

U dopisu upućenom IDDEEA- i navodi se da je postojeći sistem postao veoma kompleksan u odnosu na razvoj tehnologije, što dodatno otežava administrativne postupke, kako za državljanine BiH, tako i za druge državljane prilikom korištenje usluga javne uprave.

“Smatramo da bi digitalizacija omogućila automatizaciju mnogih poslovnih procesa, čime bi se povećala efikasnost i kvalitet administrativnih procesa u korist građana. Opravdanost navedenog posebno dolazi do izražaja korištenjem elektronske lične karte kroz digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje, kako bi građanima konačno obezbijedili bolju funkcionalnost lične karte, imajući u vidu činjenicu da je IDDEEA registrovana kao certifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima”, naveo je ministar Katica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poručuje da stoji na usluzi Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u pogledu koordiniranja aktivnosti u vezi sa digitalnom transformacijom i uspostavom elektronske lične karte, a sve kako bi blagovremno bili spremni za početak procesa i uspješno realizovali razvoj digitalnih vještina, te pojednostavili usluge javne uprave.

Podsjećanja radi, MUP Kantona Sarajevo i IDDEEA uspostavili su odličnu saradnju koja se ogleda i u tome da je IDDEEA omogućila elektorensku razmjenu podataka između organa i institucija sa IDDEEa-om. S tim u vezi, Vlada Kantona Sarajevo je, na inicijativu ministra Admira Katice, a s ciljem poboljšanja usluga za građane, smanjenja gužvi i efikasnijeg rada javne uprave, donijela zaključak kojim je zadužila sva ministarstva, uprave i zavode da u roku od 90 dana podnesu zahtjeve za stalni pristup podacima (web servisu) Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

Radio AS