MUP Kantona Sarajevo zapošljava još 200 policajaca

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da provede postupak raspisivanja Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanja 200 policijskih službenika.

Inicijativu za zapošljavanje 200 policajaca uputio je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

Kako je navedeno, za uspješno funkcionisanje MUP-a Kantona Sarajevo neophodna je profesionalna, osposobljena i učinkovita policija koja, osim materijalnim resursima, raspolaže i kvalitetnim i osposobljenim ljudskim potencijalima.

Katica je podsjetio da je prošle godine zaposleno 195 novih policijskih službenika te da je u toku prijem još 250 policajaca i 30 mlađih inspektora.

Osobe koje se odaberu za prijem moraju proći osnovnu obuku za kadete u trajanju od sedam mjeseci za čin “policajac”, tako da bi ovih 250 policajaca trebalo biti u redovima MUP-a KS u toku 2024. godine.

Uporedo s tim, raspisat će se javni konkurs i provoditi procedura za prijem još 200 policijskih službenika.

“Vlada Kantona Sarajevo pokazala je razumijevanje i podršku MUP-u Kantona Sarajevo u nastojanjima da ojačamo policiju i osiguramo još bolje sigurnosno okruženje za naše građane. Drago mi je što Vlada prati našu viziju i ciljeve jer ćemo na ovaj način dobiti podmlađeni, educirani i osposobljeni policijski kadar i značajno ‘obnoviti krvnu sliku’ MUP-a Kantona Sarajevo – Uprave policije”, izjavio je Katica.

Kako je kazao Katica, MUP Kantona Sarajevo maksimalno je unaprijedio i učinio transparentnim postupak zapošljavanja, od prijave na javni konkurs, preko testiranja opće i fizičke sposobnosti, pa do same obuke i početka rada.

Na web stranici MUP-a Kantona Sarajevo nalaze se teme, oblasti i pitanja iz kojih kandidati polažu ispite, a sam postupak polaganja vrši se pod šiframa i videonadzorom čime je isključena bilo kakva mogućnost uticaja ljudskog faktora.

Radio AS