MUP KS upozorava građane: Provjerite rok važenja ličnih karata zbog isteka desetogodišnjeg roka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo upozorava građane da provjere rok važenja ličnih karata s obzirom na to da su u posljednje vrijeme zaprimili iznimno veći broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.

Sektori za građanska stanja MUP-a KS tokom cijele 2023.godine bilježe povećanje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, a razlog za to je činjenica da ističe desetogodišnji rok važenja ličnih dokumenata izdatih 2003/2004.godine.

Broj obrađenih zahtjeva za lične karte i vozačke dozvole u određenim mjesecima iznosio je i do 9.000, a primjera radi u novembru je obrađeno 5.514 zahtjeva za lične karte, što je za 142 posto više u odnosu na novembar prošle godine.

Iz MUP-a KS dalje navode kako je istovremeno, obrađeno 3.104 zahtjeva za vozačke dozvole, što je za 46,7 posto više u odnosu na isti mjesec 2022. godine.

Ovakav porast broja zahtjeva za lične dokumente zabilježen je samo 2003/2004. godine kada je prvi put počelo izdavanje ličnih karata putem CIPS projekta. Imajući u vidu da je rok važenja ličnih dokumenata 10 godina, veći broj zahtjeva zabilježen je i 2013/2014. godine.

“Razlog za ovako značajno povećanje broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata je činjenica da je istekao desetogodišnji rok važenja javnih isprava, ali moram istaći da smo ovu situaciju spremno dočekali i da nema nikakvih problema ili zastoja u radu. Strateški smo definisali naše ciljeve te blagovremeno kapacitirali ljudskim resursima radna mjesta u sektorima na kojima se pružaju direktne usluge građanima, tako da i pored velikog povećanja zahtjeva, svi se obrađuju na vrijeme i MUP KS u potpunosti zadovoljava potrebe naših građana”, izjavio je ministar MUP-a KS Admir Katica te dodao:

“Također ističem da nema problema ni sa distribucijom javnih isprava na relaciji IDDEEA Banja Luka – MUP KS, kao ni sa nedostatkom obrazaca javnih isprava na 10 lokacija u Kantonu Sarajevo na kojima se vrši izdavanje dokumenata”, dodao je ministar Katica.

Prema ranije objavljenim podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), broj ličnih karata građana Bosne i Hercegovine koje ističu 2023. godine je 140.783.

S obzirom na to da je posjedovanje lične karte zakonska obaveza, svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, dužan je imati ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta.

Rok za podnošenje zahtjeva za zamjenu lične karte je 15 dana prije isteka iste, a za kršenje ove zakonske obaveze propisana je novčana kazna od 30 KM do 300 KM.

MUP KS poziva građane da provjere rok važenja svojih ličnih dokumenata te blagovremeno predaju zahtjeve za nove u skladu sa zakonskim propisima.

Radio AS