MUP KS uspostavlja novi sistem videonadzora na području Kantona Sarajevo

Vlada KS dala je jučer saglasnost za projekt izgradnje novog sistema videonadzora na području Kantona Sarajevo, radi unapređenja sigurnosti i efikasnijeg provođenja aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Imenovana radna grupa, u čijem sastavu je stručno osoblje MUP-a KS, kao i vanjski eksperti u oblasti telekomunikacija i sigurnosti, utvrdit će lokacije koje će biti pokrivene videonadzorom, potrebnu infrastrukturu i uređaje, kao i način prenosa signala do nadzornih centara, te opreme za nadzorne centre uključujući i softvere za videonazor i nadzor mreže, planirane buduće dogradnje sistema i ostale potrebne zadatke .

„Obaveza radne grupe je da to uradi u što kraćem roku, a najdalje za 90 dana, kao i da pripremi procjenu ukupnih troškova. Projektna i tehnička specifikacija koju će predložiti bit će osnova za raspisivanje javne nabavke i realizaciju projekta“, najavio je ovim povodom ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.

Istakao je da je ovo odličan kriminalistički alat za bolju kontrolu i prevenciju, kao i utvrđivanje različitih oblika kriminaliteta.

Ministar je podsjetio i da je uspostava novog sistema videonadzora predviđena Akcionim planom za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo.

Radio AS