Muzička akademija UNSA će prvi put u 70 godina postojanja dobiti svoju zgradu

Foto: Eldar Muhić

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu jučer je održana prezentacija preliminarnog projekta buduće zgrade Muzičke akademije u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.

Buduću zgradu Muzičke akademije UNSA predstavili su rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektor za finansije Tarik Zaimović, prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Tamara Karača Beljak i dekan Muzičke akademije UNSA Ališer Sijarić.

Rektor Škrijelj istakao je da je tokom njegova dva mandata umjetnost prepoznata kao jedan od ključnih sektora djelovanja Univerziteta u Sarajevu zbog čega je u njegovom angažmanu od posebnog značaja bilo planiranje i izgradnja objekta Muzičke akademije u okviru Kampusa Univerziteta.

Slijedeći ovu ideju, kompanija Arup Group, koja stoji iza projekata svjetskih arhitektonskih atrakcija kao što je zgrada Sidnejske opere, izradila je master plan budućeg Kampusa i Muzičku akademiju postavila kao centralni objekat u ovom prostoru.

Time će praktično i simbolički ova institucija biti tačka susreta svih disciplina koje se izučavaju na Kampusu, ali i akademske i šire zajednice, što je i vizija koncepcije ovog projekta.

Prorektor Zaimović istakao je da je razvoj ovog projekta bilo primarno strateško opredjeljenje tima Rektorata u protekla dva mandata, te da su u skladu s tim napravljeni značajni strateški koraci u procesu njegove realizacije. Osim izrade master plana, definiran je i plan finansiranja izgradnje budućeg Kampusa koji uključuje finansijsku podršku Evropske investicione banke i Francuske razvojne agencije kao i Vlade Kantona Sarajevo koja je izgradnju novog Kampusa postavila kao jedan od prioritetnih zadataka.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu 2025. obilježava 70 godina postojanja. Od 1955. ova visokoškolska ustanova nalazi se u privremenom smještaju koji je prostornim kapacitetima i unutrašnjim uređenjem neadekvatan i nefunkcionalan djelatnosti institucije koja je iznjedrila najznačajnije bosanskohercegovačke muzičke umjetnike.

Realizacijom ovog projekta, Muzička akademija će prvi put dobiti svoju zgradu što je neophodan uslov da (p)ostane ne samo centar muzičke edukacije već i umjetničke produkcije i čuvanja kulturnog identiteta Sarajeva i BiH otvoren prema svim njihovim građanima, navedeno je u zvaničnom saopštenju Muzičke akademije UNSA.

Radio AS