Muzur predstavio linije eksproprijacije korita rijeke Željeznice

Načelnik općine Ilidža Nermin Muzur kazao je da je odlučan u što skorije vrijeme riješiti probleme vezane za regulaciju vodotoka i riječnih korita na području Ilidže.

Ova problematika traje već godinama, zbog čega svaka poplava građanima nanosi ozbiljne materijalne štete. Nažalost, tako je bilo i u novembru 2021. godine, kada je Ilidžu pogodila nezapamćena poplava.

Najveću štetu poplava je prouzrokovala u ilidžanskom naselju Otes, zbog čega je regulacija korita rijeke Željeznice na ovom lokalitetu označena kao prioritetna.

“Nakon što smo kroz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i resornog ministra Adnana Delića osigurali sredstva za eksproprijaciju zemljišta, sa zadovoljstvom s građanima Ilidže, pogotovo Otesa, mogu podijeliti informaciju da su, u dogovoru sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, izrađene i linije eksproprijacije u svrhu regulacije korita rijeke Željeznice, nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu”, kazao je Muzur.

Dodao je da je u izradi elaborat za eksproprijaciju i nakon toga će se pristupiti procesu eksproprijacije na terenu, što je preduslov za ulazak izvođača radova uređenja korita.

Radio AS