Na deponiji Smiljevići završena izgradnja komunalne plohe od 5.000 metara kvadratnih

Pregled i primopredaja izvedenih radova na proširenju sanitarne plohe za odlaganje komunalnog otpada na deponiji “Smiljevići” izvršeno je danas. Za ove radove Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo osiguralo je 614.052,90 KM. 

Pregled i primopredaja radova izvršeni su u prisustvu pomoćnika ministra Adnana Medića, predstavnice stručno-tehničkog nadzora Venere Simonović, predstavnika voditelja radova – kompanije “Bosman” Asmira Hodžića, upravnika deponije “Smiljevići” Abida Mulaomerovića i predsjednice Komisije za praćenje realizacije i izradu Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) “Smiljevići” za 2022. godinu Dženite Viteškić.

Nakon izvršenog pregleda oni su konstatovali da je dinamika izvođenja radova vršena u skladu s datim nalozima, te da su radovi izvedeni u skladu s Ugovorom i uputama korisnika deponije i nadzornog organa – Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Sa količinama otpada koje trenutno dolaze, nova ploha od 5.000 metara kvadratnih poslužit će za odlaganja komunalnog otpada u narednih šest mjeseci.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nastavlja sa provođenjem procedura javnih nabavki, te u narednom periodu priprema tender za izradu dopuna i korekcija Glavnog projekta HIS Višnjica iz 1998. godine za daljnje proširenje plohe za odlaganje komunalnog otpada na površini od 37.000 metara kvadratnih.

Radio AS