Na Ekonomskom fakultetu UNSA počela Međunarodna ljetna škola o cirkularnoj ekonomiji

Međunarodna ljetna škola o temi cirkularne ekonomije, koja je danas počela na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, okupila je grupu stručnjaka i studenata iz Bosne i Hercegovine i regije, kako bi zajedno istražili važnost i potencijal cirkularne ekonomije za budućnost.

Cirkularna ekonomija, po riječima profesora, prodekana za nastavu EFSA i koordinatora projekta Eldina Mehića, predstavlja novo i inovativno razmišljanje o načinu na koji upravljamo resursima na našem planetu.

“Resursi se u cirkularnoj eknomiji koriste na održiv i efikasan način. Ova transformacija načina razmišljanja i djelovanja može nam pomoći da stvorimo održivo društvo koje će smanjiti otpad, iskoristiti vrijedne resurse i sačuvati prirodu za buduće generacije”, pojasnio je Mehić.

Stoga, dodao je, ljetna škola ima za cilj potaknuti promjene i inspirisati kreiranje novih ideja. Svaki učesnik ima jedinstvenu priliku da usvoji znanje i vještine koje će nas približiti ostvarenju cirkularne ekonomije.

Osim toga, program je dizajniran i da osnaži učesnike da postanu nosioci promjena.

“Bez obzira na to jesmo li nastavnici, studenti, poduzetnici ili aktivisti, svi možemo imati ulogu u izgradnji održive budućnosti. U vezi s tim, ova ljetna škola će pružiti alate, znanje i inspiraciju koji su potrebni za preuzimanje aktivne uloge u oblikovanju pozitivnih promjena u našem društvu”, naglasio je Mehić.

Podrška UNDP-a je bila ključna u ostvarenju vizije o edukaciji i promociji cirkularne ekonomije, jer, po riječima voditelja Sektora za održivi razvoj UNDP-a u BiH Ismara Ćeremide, jako je važno da budućim naraštajima, studentima, pruže priliku da nauče nove teme koje su aktualne, a koje će definisati i njihov budući poslovni i privatni život.

“Cirkularna ekonomija je jedan od najvećih razvojnih trendova u svijetu trenutno i stoga je vrlo bitno takav program ponuditi i u Sarajevu. Izuzetno nam je drago jer se, ne radi samo o sarajevskim nego imamo studente i iz drugih država – Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Ovo je jedna lijepa regionalna priča koja je danas počela”, kazao je Ćeremida.

Istaknuti profesori i stručnjaci će kroz predavanja studentima predstaviti različite aspekte cirkularne ekonomije s naglaskom na promicanje održivosti, inovacija i pozitivnih promjena.

(FENA)

Radio AS