Na području Novog Sarajeva izvršeno preventivno čišćenje odvoda

Na području Općine Novo Sarajevo izvršeno je preventivno čišćenje odvoda, kružnih tokova i raskrsnica.

Ovim aktivnostima bili su, između ostalog, obuhvaćeni kružni tokovi u Pofalićima i Hrasnom, kao i putevi na kojima je zabilježeno često začepljenje odvoda. Iz šahtova su izvučene ogromne količine lišća i pijeska.

Služba za civilnu zaštitu u saradnji sa VD “Novo Sarajevo 1934” nastaviće kontinuirane obilaske na kritičnim lokacijama i tokom noći koja nastupa.

Prema zahtjevu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Služba za zaštitu od požara vršila je dostavu pitke vode stanovnicima Općine Stari Grad, u naseljima Alifakovac, Pogledine, Popov gaj i Jerčedoli.

Na lokalitetu naselja Dobroševići, Služba za civilnu zaštitu dostavila je uređaj za isušivanje vlage. Navedeni uređaji prebacivat će se na adrese objekata gdje je potrebno isušivanje.

Radio AS