Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 8.februara Nacrt budžeta za 2023. godinu

Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu iznosi 1.193.051.372 KM i bit će razmatran na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je najavljena za 8. februara. 

Ukupan iznos višegodišnjih kapitalnih ulaganja u Nacrtu iznosi 157.430.095 KM. Višegodišnja kapitalna ulaganja finansiraju se iz sljedećih izvora: budžetska sredstva 16.349.054 KM, namjenski prihodi 27.543.233 KM, prihodi od korisnika 1.406.500 KM i primici 112.131.308 KM. 

Kako je navedeno, izrada Budžeta KS za 2023. godinu prvi put podrazumijeva značajan pad prihoda po osnovu indirektnih poreza uzrokovan donošenjem novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojim se jedino Kantonu Sarajevo umanjuje pripadajući udio u dosadašnjoj raspodjeli smanjenjem pondera 1,9658 na 1,5, te će se svake sljedeće kalendarske godine umanjivati za 0,1 do koeficijenta 1,3. 

Uz Nacrta budžeta, Skupština će utvrditi i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta. 

Na dnevnom redu sjednice je također Prijedlog o razrješenju dužnosti premijera KS Edina Forte zbog imenovanja na poziciju ministra komunikacija i prometa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Rukovodstvo Skupštine KS bi, prema ranijim najavama, trebalo Darju Softić -Kadenić imenovati za v.d. premijerke Kantona Sarajevo.  

Pored ostalog, pred zastupnicima je i donošenje odluke o osnivanju osnovne škole JU Osnovna škola “Rosulje” u Vogošći, kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole pod nazivom – Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo – QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo.

Radio AS