Načelnici opština Kantona Sarajevo održali radni sastanak

Općinski načelnici Kantona Sarajevo, na nicijativu načelnika Općine Trnovo, Ibre Berila održali su sastanak u Javorovom dolu na Bjelašnici, a sastanku su prisustvovao i načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.

Pored općinskih načelnika Trnova i Ilidže, sastanku su prisustovali načelnik Općine Ilijaš, Akif Fazlić, Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić, Općine Novo Sarajevo, Hasan Tanović, te novoizabrani načelnik Općine Vogošća, Migdad Hasanović.

Tema razgovora bila je dosadašnja saradnja lokalnih zajednica Kantona Sarajevo, kao i njeno unapređenje.

Potreba uvođenja izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi koja bi u mnogome olakšalo i pojednostavilo rad općina, te bi iniciralo izmjenu zakona o pripadnosti javnih prIhoda u korist lokalnih zajednica također je bila jedna od tema sastanka.

Načelnici su razgovarali i o donošenju prostorno-planske dokumentacije, te o proceduralnim problemima prilikom njenog donošenja.

Jedna od tema razgovora bila je i nametanje eksterne revizije donošenjem novog zakona o računovodstvu i reviziji, koji predstavlja još jedan teret na budžete lokalnih zajednica.

Tokom radnog sastanka istaknuto je i kako je jedan od većih problema svih lokalnih zajednica provedba Zakona o javnim nabavkama, njegove složene procedure što u konačnici usporava provedbe budžeta i poštivanje rokova realizacije sporazuma sa višim nivoima vlasti.

Na sastanku su razmatrani i zajednički problemi, čija bi rješenja doprinijela dobrobiti građana ovih općina, ali i cijelog Kantona Sarajevo.

Općine Kantona imaju odličnu saradnju uprkos činjenici da ih vode načelnici iz različitih političkih partija, a interes građana stavljen je ispred interesa politike. Rezultat toga su zajedničke aktivnosti na boljem povezivanju. 

Radio AS