Najavljene nove investicije na Bjelašnici i Igmanu

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić potpisao je nova tri sporazuma s Jasminim Mehićem, direktorom KJP “ZOI 84” u svrhu dalje modrnizacije skijališta u Kantonu Sarajevo.

Sporazumima ukupne vrijednosti nešto više od 600.000 KM nastavalja se ulaganje u obnovu postojećih instalacija vertikalnog transporta na ski centru Bjelašnica, nadogradnja i unapređenje sistema parkinga i SKIDATA na Babinom dolu, kao i implementacija parking sistema na Malom polju na Igmanu.

Ministar Delić podsjetio je na opredjeljenje Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede da se ulaganjem u revitalizaciju olimpijskih sadržaja na Bjelašnici i Igmanu unaprijedi kvalitet usluga koje nude naša najpoznatija skijališta i produži i obogati zimska i ljetna turistička ponuda na Bjelašnici i Igmanu.

“Ulaganja u Bjelašnicu predstavljaju neka od naših najvažnijih kapitalnih ulaganja i ono što je najvažnije projekti se realizuju na vrijeme. Sporazumi nisu mrtva slova na papiru i mi smo zadovoljni intenzitetom realizacije projekata koje uprava, na čelu s direktorom Mehićem, završava u dogovorenim rokovima. Novim ulaganjima nastavljamo jačati naše olimpijske planine i vjerujemo da će se sva ulaganja mnogostruko vratiti”, izjavio je Delić.

Ministarstvo privrede KS je tokom prethodne dvije godine uložilo više od 30 miliona u obnovu i nadogradnju postojeće infrastrukture u ski centru Bjelašnica.

Direktor Mehić naveo je da su radovi na Bjelašnici i Igmanu ove građevinske sezone izrazito intenzivirani, kao i da je kontinuiranim planiranjem daljeg razvoja ski centra planirana gradnja prateće infrastrukture s ciljem uređenja Bjelašnice upečatljivim i prepoznatljivim vizualnim identitetom ski centra, te da će svi objekti biti stilski uklopljeni u planinski ambijent.

“Nabavkom i postavljanjem kontrolnih kućica i ulaznih kapija na instalacijama vertikalnog transporta, ali i na drugim lokacijama gdje se za istima javi potreba stvaraju se uvjeti za bezbijedno smještanje kontrolne upravljačke opreme, instalacija vertikalnog transporta ili drugih sistema, ovisno o lokaciji i namjeni kućice. Pomenutu modernizaciju važno je provesti planskom, uniformiranom, prepoznatljivom i upečatljivom infrastrukturom, kako bi se u konačnici povećala konkurentnost ski centara Bjelašnica – Igman”, istakao je Mehić.

Novim sporazumom nastavlja se i finansiranje nadogradnje sistema naplate ski karata SKIDATA, a uvođenjem online prodaje karata, te formiranjem novih prodajnih mjesta smanjit će se gužve na prilazima skijalištu, te povećanje prihoda po osnovu kontrole naplate ski karata i parkinga u iznosu i do 200.000 KM na godišnjem nivou.

Osim ulaganja u modernizaciju i unapređenje parking sistema na Bjelašnici, Ministarstvo je za kraj ove godine izdvojilo i 70.000 KM za instalaciju novog automatizovanog sistema naplate parkinga u Zetri s ciljem smanjenja gužvi na prilazima u olimpijsku sportsku dvoranu, sigurnosti korisnika, kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima, te povećanja prihoda i do 70.000 KM na godišnjem nivou, čime se potvrđuje ekonomska isplativost projekta.

Nadzor nad realizacijom ovih projekata standardno vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radio AS