Najavljene olakšice za naručivanje pacijenata za specijalističke preglede u Kantonu Sarajevo

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je još jedan radni sastanak s direktorima javnih zdravstvenih ustanova u KS, njihovim saradnicima i ljekarima.

Sastanku su prisustvovali direktor Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, dr. med. Salko Pašović, dr. Rifat Riad Zaid, prim.dr. Elma Vukotić, prof. dr.Sabina Prevljak, dr. Vanis Dujso, v.d. direktora JU “Dom zdravlja” KS dr. Milan Mioković, dr. Amela Kečo i dr. Elvira Hasanović.

Kroz diskusiju je naglašeno da su promjene na kojima se radi korisne za sve uključene strane, te izraženo zadovoljstvom prisutnih zbog svih dosadašnjih donesenih odluka koje se najbitnije za pacijente.

Sve strane su iskazale spremnost da otvore termine za naručivanje pacijenata na duži vremenski period kako bi se izbjegla nepotrebna čekanja, posebno na klinikama gdje su kritične tačke, odnosno gdje su usluge deficitarne.

Najvažnija odluka donesena na sastanku je da se kalendari narudžbi za specijalističke preglede otvore kroz informacioni sistem na period od 180 dana, kako bi se pacijentima olakšao put pri zakazivanju pregleda, te otvorila mogućnost da ne čekaju na pregled duži vremenski period, kako je do sada bio slučaj.

Ministar Hasanović je uputio zahtjev da se pošalju liste deficitarnih usluga, kako bi na osnovu toga mogli eventualno produžiti kalendare za naručivanje za pomenute usluge.

Zaključeno je i da se angažuju ljekari neurolozi iz medicinskih zavoda u Kantonu Sarajevo, kako bi pomogli u pregledu pacijenata, s obzirom na mali broj neurologa u zdravstvenim ustanovama.

Ministar je istakao da je potrebno olakšati uposlenima na klinikama koje su pod najvećim opterećenjem.

“Onkološkim pacijentima dovoljna je samo jedna uputnica za proces liječenja. Nije potrebna uputnica porodičnog ljekara prilikom prelaska s jedne klinike na drugu unutar Kliničkog centra ili iz Opće bolnice na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu”, naglasili su iz Ministarstva zdravstva KS.

Radio AS