Naložena isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo juče je dalo nalog za isplatu egzistencijalne naknade za juli 2022. godine.

U obračun za juli su uključene 3.043 osobe, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. 

Iz Ministarstva podsjećaju da je svaka osoba dužna blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanje izmjene je utvrđena rješenjem koijm je pravo priznato.

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.

Također, podsjećaju da pravo na egzistencijalnu naknadu ne može imati lice koje ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

Kada je riječ o pravu na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak) isplata je predviđena od četvrtka 04.08.2022. U obračun su uključene 1.043 osobe, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje.  

Isplata po osnovu prava na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa predviđena je od petka  05.08.2022. godine. U obračun je uključeno 776 lica, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. 

Od ponedeljka, 08.09.2022. godine, predviđena je isplata po osnovu personalne asistencije za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.  U obračun je uključeno 128 lica, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. 

“Pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos,  isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi eventualna greška bila otklonjena. Podjećamo da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju”, navode iz Ministarstva za boračka pitanja KS.

Dodaju da svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, uz podsjećanje da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve „boračke“ naknade koje korisnik prima (npr. lična i porodična invalidina i  kantonalno mjesečno primanje).

Radio AS