Nastavlja se saradnja Grada Sarajeva i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine

U prostorijama Gradskog vijeća Grada Sarajeva, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i zamjenik gradonačelnice Samir Avdić održali su sastanak s predsjednikom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, Izetom Rađom i generalnim sekretarom Saidom Fazlagićem.

Povod sastanka bio je priprema za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine. Na sastanku je razgovarano i o drugim temama i budućim zajedničkim projektima. 

Rezultat konstruktivnog sastanka je konačno usaglašavanje svih potrebnih elemenata na saradnji  Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i Grada Sarajeva, a s ciljem stvaranja osnovnih preduslova za organizaciju obilježavanja ove velike godišnjice u Sarajevu.

U nastavku su predstavnici Olimpijskog komiteta upoznali domaćine sastanka sa pokrenutom inicijativom za održavanjem Olimpijskih igara mladih u Sarajevu 2028. godine ili 2032. godine. Naime, u septembru je održan sastanak Olimpijskih komiteta Centralne i Jugoistočne Evrope u Ljubljani na kojem je sudjelovala i najviša delegacija Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Tada je predsjednik Rađo iznio ideju o održavanju olimpijskih igara mladih u Sarajevu koja je podržana od predstavnika Olimpijskih komiteta Centralne i Jugoistočne Evrope.

Budući da je Olimpijski komitet u procesu razvijanja ove ideje, današnji sastanak je bio i korak ka upoznavanju Grada Sarajeva sa budućim projektom, kojem bi Sarajevo bilo domaćin.

Predsjedavajući Ademović i zamjenik gradonačelnice Avdić iskazali su svoju punu podršku predstavljenoj ideji i namjeru da je svesrdno zagovaraju.

Radio AS