Nastavljena rekonstrukcija ulice Džemala Bijedića od mosta kod FIS-a do Nedžarića

Nakon što je u proteklom periodu urađeno oko 200 metara rekonstrukcije i asfaltiranja saobraćajnice u ulici Džemala Bijedića kod prodajnog objekta FIS, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji preostalog dijela saobraćajnice i raskrsknice u Nedžarićima kod spoja sa X transverzalom.

Time će biti kompletirana obnova 400 metara najoštećenijeg dijela veoma frekfentne ulice Džemala Bijedića koji je bio u jako lošem stanju i nije imao pješačku stazu. Saobraćajnica predstavlja vezu između IX i X transferzale, te je rekonstrukcija dionice od velikog značaja kako za građane i privrednike Općine Novi Grad Sarajevo, tako i Kantona Sarajevo.

U toku su radovi na izgradnji kolektora za odvodnju površinskih voda i slivnika, nakon polaganja kolektora pristupit će se uklanjanju postojeće kolovozne konstrukcije, iskopi i pripremni radovi za kolovoznu konstrukciju. Po završetku radova na polaganju kolovozne konstrukcije i asfalta radit će se izgradnja pješačke staze, a nakon toga i polaganje završnog sloja asfalta i iscrtavanje saobraćajne signalizacije.

Projektom je također planirana i izgradnja nove LED rasvjete, čime će se poboljšati uslovi saobraćanja na ovom dijelu ulice Džemala Bijedića.

Obzirom da se radi o cesti od kantonalnog značaja, Općina Novi Grad Sarajevo ranije je potpisala sporazum o sufinansiranju sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo nakon čega je provedena procedura odabira izvođača radova.

Vrijednost ugovora je oko  626.000 KM.

Radio AS