Novim zakonom o robnim rezervama u KS do veće transparentnosti

Vlada Kantona Sarajevo je na današnoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo, koji će biti upućen u dalju proceduru prema Skupštini KS. Predlagač novog zakonskog rješenja, koje se mijenja prvi put nakon 1999. godine, je Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo. 

“Najznačajnije promjene u novom zakonu tiču se tajnosti podataka poslovanja robnih rezervi i nabavke roba robnih rezervi, te usklađivanja sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Direkcija će buduće nabavke roba robnih rezervi provoditi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, čime se značajno povećava transparentnost rada Direkcije. Nadalje, bit će izuzete samo one nabavke koje mogu dovesti do otkrivanja tajnih podataka, a o čemu odluku donosi Vlada Kantona Sarajevo. Vlada mora imati instrumente i alate za brzo djelovanje u vanrednim okolnostima, što i jeste suština postojanja robnih rezervi”, istakla je direktorica Jelena Pekić.

Nacrtom zakona jasno se precizira koji podaci se smatraju tajnim podatkom, te defniraju procedure rada i djelovanja između Direkcije i Vlade. Važne nove odredbe jesu i da Nacrt zakona sadrži popis roba koje čine robne rezerve Kantona Sarajevo, petogodišnje planiranje strukture robnih rezervi, te osnivanje mreže volontera za potrebe djelovanja u vandrednim okolnostima.

Iz Direkcije su istakli da vjeruju da će zastupnici u Skupštini KS podržati Nacrt koji će biti upućen u javnu raspravu, gdje očekuju da se uključi zainteresirana javnost, kako bi dali svoje prijedloge i sugestije ka što boljem tekstu zakona i uređenju ove oblasti.

Radio AS