Novosarajevske školske biblioteke bogatije za 1.420 lektira

Općina Novo Sarajevo izvršila je nabavku lektira i stručne literature za potrebe školskih biblioteka osam novosarajevskih osnovnih škola.

Ove godine nabavljeno je ukupno 1.420 lektira namijenjenih učenicima od drugog do devetog razreda, a po iskazanim potrebama škola.

Primopredaji školskih lektira u Dječijoj kući prisustvovao je  Općinski načelnik dr. Hasan Tanović, kao i direktori osam novosarajevskih škola, te školskih bibliotekara.

Općina je za nabavku lektira i knjiga stručne literature iz Budžeta za 2023. godinu izdvojila oko 20.000 KM, dok je za ove namjene iz Budžeta za 2022. godinu izdvojeno je oko 15.000 KM, što je u odnosu na 2021. godinu 67% više sredstava.

S obzirom da Općina Novo Sarajevo nije nadležna za oblast osnovnog obrazovanja, ova lokalna zajednica u svakoj prilici nastoji u skladu sa mogućnostima da izdvaja sve više sredstva iz Budžeta s ciljem unapređenja odgojno obrazovnog procesa u osnovnim školama na području Općine.

Radio AS