Obavještenje iz RAD-a za vozače u Sarajevu o kaznama za neplaćanje parkinga

KJKP RAD Sarajevo oglasilo se povodom sve češćeg neplaćanja usluga parkinga na parkinzima uz saobraćajnice.

Njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti: 

“Zbog neplaćanja usluge parkiranja na parkinzima uz saobraćajnice gdje je naplata organizovana putem parkomata ili putem sms poruke, u zadnje vrijeme prilikom redovnih aktivnosti redara evidentiran je povećan broj onih koji ne plaćaju uslugu parkinga zbog kojih shodno predviđenim procedurama dužni smo postaviti blokade na pogonske točkove kojim se onemogućava kretanje vozila.

Prilikom postavljanja blokada, na vozačeva vrata se postavlja obavijest kojom se vozač obavještava da je postavljena blokada i da je kretanje onemogućeno uz doplatni nalog na prednje vjetrobransko staklo.

Plaćanje parkinga se može izvršiti putem parkomata, gdje se ukuca vrijeme zadržavanja, ubaci novac i parkomat izbaci tiket koji je potrebno postaviti na vidno mjesto unutar vozila kako bi redar mogao jasno vidjeti ili slanjem registarskih oznaka (A12K345) na broj telefona 083 20 01 ili 083 20 02 u zavisnosti od zone u kojoj parkirate.

Plaćanje parkinga ne možete izvršiti kod redara.

Također postoji mogućnost da se kupi mjesečna parking karta koja omogućava parkiranje unutar zone za koju ste kupili parking kartu sa izuzetkom parking mjesta koja su rezervisana ili namijenjena za osobe sa invaliditetom, sa napomenom da kupovinom mjesečne parking karte da ne podrazumijeva rezervaciju, već se možete parkirati na prvo slobodno mjesto.”

Radio AS