Objavljen javni poziv: Reklame na GRAS-ovim vozilima mogle bi im donijeti 25,6 miliona KM godišnje

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je objavilo javni poziv za zakup oglasnih površina na vozilima preduzeća GRAS, u sklopu kojeg je objavilo početnu cijenu zakupa.

Riječ je o zakupu vanjskih i unutrašnjih površina namijenjenih za reklame na minimalno 80 vozila – autobusa, tramvaja i trolejbusa. Ugovor se zaključuje na pet godina, a površine se zauzimaju postepeno, tj. sa istekom ranijih zakupa. Objašnjeni su uslovi zakupa:

  • U slučaju većeg i dužeg kvara zakupljenog vozila (kvarom se smatra stanje vozila zbog kojeg nije u saobraćaju deset dana i duže), Ministarstvo, odnosno kantonalna preduzeća moraju na zahtjev kupca osigurati zamjensko vozilo istih ili sličnih karakteristika;
  • U slučaju većeg i dužeg kvara, troškovi isticanja reklama drugog vozila dijele se u omjeru od po 50 posto solidarno između zakupodavca i zakupca, a zakupac ističe novu reklamu u skladu sa svojim važećim cjenovnikom;
  • U slučaju smanjenja broja vozila zbog promjene voznog reda, može se smanjiti mjesečna cijena zakupa.

Početna cijena licitacije je 320.000 KM godišnje, a zakupnina se plaća u jednakim mjesečnim ratama do 25. u mjesecu za protekli mjesec. Rok za slanje prijava je 3. juli, a postupak licitacije bit će proveden 14. jula ove godine.

Dakle, na osnovu izdavanja oglasnih površina na vozilima javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo moglo bi biti prihodovano najmanje 25,6 miliona KM. Naglašavamo najmanje, jer će za oglašavanje biti ponuđeno najmanje 80 vozila sa početnom cijenom na licitaciji u iznosu od 320.000 KM. Konačna cijena zakupa može biti mnogo viša od početne.

Da uopće nije riječ o malom iznosu jasno je i iz toga da 25,6 miliona KM predstavlja polovinu od cijene rekonstrukcije tramvajske pruge od Ilidže do Baščaršije (više od 40 miliona KM) ili više od polovine cijene 25 novih trolejbusa (40 miliona KM).

S obzirom na to da na vrlo malom broju GRAS-ovih vozila nije istaknuta reklama, za očekivati je da će i ovaj put biti velika zainteresovanost za zakup reklamnog prostora.

Također je uslov da se folijom, na kojoj je reklama, ne oštećuje boja na vozilima. No, ranije se dešavalo da su na vozilima vidljivi tragovi folije i to upravo nakon njenog skidanja, što dosta ružno izgleda.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta je u izjavi za Klix.ba krajem oktobra prošle godine najavio izradu pravilnika o reklamiranju na vozilima javnog prijevoza. Između ostalog, istakao je da će pravilnikom biti utvrđeno da li će se na vozilima uopće moći isticati reklame i, ako hoće, u kojoj mjeri (da li će vozila biti djelomično ili potpuno prekrivena reklamama).

(Klix.ba)

Radio AS