Objavljen oglas za obnovu premjera katastarskih općina Butmir i Hrasnica

Općina Ilidža je objavila oglas o obnovi premjera na području katastarskih općina Butmir i Hrasnica, saopćili su iz Općine Ilidža.

Oglas je dostupan na ovom linku, a rok rok za obilježavanje je 1. novembar ove godine. Napomenuli su da obnova premjera avionskim snimanjem na području Ilidže predstavlja prvi konkretan odgovor na probleme građana koji su vezani za evidenciju i nekretnine, međe, površine, dvojne upise i slično.

Poslije, kako su naveli, niza aktivnosti na realizaciji jednog od najvažnijih projekata u historiji Općine Ilidža, 27. jula ove godine u potpunosti je okončan postupak obnove premjera za katastarsku općinu Vlakovo, a 12. septembra u upotrebu je stavljena nova baza podataka za katastarsku općinu Vlakovo.

Za katastarske općine Osjek i Blažuj već je izvršeno avionsko snimanje, a u toku su finalne pripreme za postupak izlaganja, dok je snimanje za katastarske općine Hrasnica i Butmira zakazano za mjesec novembar, saopćili su iz Općine Ilidža.

Općina Ilidža je na svojoj web stranici objavila Oglas o obnovi premjera na području katastarskih općina Butmir i Hrasnica, koji je dostupan na linku.

Radio AS